فروش کامپیوتر و قطعات سخت افزار

سخت افزار يكي از واحدهاي شرکت آسمان پرداز مي‌باشد كه وظيفه پشتيباني از رايانه‌ها و كاربران آنها را دارد. وظايف اين واحد در 2 فرآيند اصلي خدمات سخت افزاري و خدمات مشاوره‌اي تعريف مي‌شود.

فرآيند خدمات فني سخت افزاري براي پشتيباني از رايانه‌ها و تجهيزات جانبي آن بطوريكه همواره قابل استفاده باشند، در نظر گرفته شده است و شامل پيشگيري از خرابي و نصب و راه‌اندازي، ارتقاء و تعميرات مي‌باشد. نصب و راه‌اندازي رايانه‌ها و تجهيزات سخت‌افزاري جديد براي واحدها يكي از زيرفرآيندهاي خدمات سخت‌افزاري است.

بيشترين وقت پرسنل واحد سخت‌افزار تاكنون به زيرفرآيند تعميرات اختصاص يافته است تا مشكلات رايانه‌هاي موجود حل شوند. تجربه نشان داده است كه بخش قابل توجهي از مشكلات بر اثر عدم آگاهي كافي كاربران در مورد خصوصيات رايانه‌ها و شرايط مورد نياز براي اجراي برنامه‌هاي مورد استفاده آنها ايجاد مي‌شود كه به سادگي قابل حل است.

بخش ديگري از مشكلات كه گريبانگير كاربران است مربوط به مشكلات نرم‌افزاري مثل پاك شدن يا خراب شدن فايلهاي اطلاعاتي بنا به علل مختلف مثل ويروسها، قطعي برق و مشكلات سخت افزاري ميباشد كه با سياستگذاريهاي پيشگيرانه مي‌توان از اينگونه مشكلات كاست.از آنجا كه پيشگيري هميشه ارزانتر و آسانتر از درمان است، پيشگيري از خرابي يكي از نقاطي است كه توجه واحد سخت افزار شرکت آسمان پرداز را به خود معطوف داشته است. از بارزترين نمونه‌هاي آن مي‌توان آموزش كاربران جهت Backup گيري منظم و مستمر از بانكهاي اطلاعاتي، استفاده صحيح از سخت افزار و نرم افزارها، همچنين به روز رساني برنامه ويروس كش و سيستم عامل ويندوز را نام برد.به منظور برنامه‌ريزي صحيح براي پيشگيري از بروز مشكلات، نياز به اطلاعات خاصي دارد كه آن را از طريق شناسنامه رايانه‌ها تهيه مي‌نمايد. اين شناسنامه‌ها در برگيرنده 3 نوع اطلاعات مي‌باشد:

  • در مورد كاربران
  • نوع استفاده رايانه در واحد مربوطه
  • مشخصات سخت افزاري و نرم افزاري رايانه‌ها

از اطلاعات فوق در جهت برنامه‌ريزي هاي آموزشي كاربران، خريد يا طراحي نرم‌افزارهاي خاص و خريد و ارتقاء تجهيزات سخت‌افزاري مورد نياز استفاده مي‌شود.
فرآيند خدمات مشاوره‌اي در برگيرنده كمك‌هاي مشاوره‌اي شرکت آسمان پرداز در زمينه مسائل سخت افزاري به كليه رده‌هاي مديريتي است. از بارزترين خدمات مشاوره‌اي مي‌توان مشاوره جهت خريد سخت‌افزارهاي جديد و مشاوره جهت تخصيص سخت افزارهاي خريداري شده برحسب نياز را نام برد.

عمده فعالیتهای واحد سخت افزاری شرکت آسمان پرداز

  • پشتیبانی فنی سخت افزاري انواع سیستمهای کامپیوتری
  • پشتیبانی فنی از انواع سرورهای Compaq - IBM - HP – Super Micro
  • تعمیر و نگهداری تجهیزات جانبی رایانه ای
  • فروش و تعمیر انواع کامپیوتر و قطعات سخت افزار
  • فروش و تعمير انواع نوت بوك
  • انجام سرويس دوره اي pm سخت افزاري
Finland Sevastopol joomla